Parkiranje

Parkiranje je dovoljeno na uradnih parkiriščih festivala, zato upoštevajte navodila redarjev.

CENIK PARKIRNINE

10 € / avto
20 € / avtobus

*Parkirnina se pobira v petek in soboto med 18.00 in 24.00. V nedeljo parkirnine ni.

Za avtomobile in krajo ne odgovarjamo.